Hoppa till innehållet?

Fusion Trucknik

Trucknik blir en del av Huzells Tunga Delar den 1 december!

Den strategiska sammanslagningen syftar till att stärka konkurrenskraften genom att förena bolagens styrkor, bredda produktutbudet och öka närheten till kunderna. Trucknik har sedan 2021 varit ett dotterbolag till Huzells Tunga Delar, och genom fusionen den 1 december kommer verksamheten i Skellefteå bli en helt integrerad del av bolaget.

I samband med detta kommer du få bekanta dig med en ny logotyp, en ny hemsida och nya mailadresser till personalen i Skellefteå. Telefonnummer förändras inte, och verksamheten kommer precis som tidigare bedrivas på Borggatan 39, 932 33 Skelleftehamn.

Från och med 1 december kommer all verksamhet bedrivas inom Huzells Tunga Delar AB. Det innebär i praktiken att alla fakturor från och med då kommer vara utställda från det bolaget, och att betalningar följaktligen ska ske till Huzells Tunga Delar AB. Är du någon gång tveksam kan du alltid kontrollera vilket bankgiro som står på fakturan i fråga, det är alltid korrekt.

Det är vår ambition och förhoppning att sammanslagningen blir en positiv upplevelse för dig som kund. Är det något du funderar på, eller vill prata med oss om är du varmt välkommen att kontakta mig!

Carl Byberg,
VD
Huzells Tunga Delar
carl.byberg@htd.se
0730-35 35 29